Välkommen till Röda Byn

Bostadsrättsföreningen, Södra Tandådalen 1, kallad Röda Byn, är en förening med i huvudsak privatägda bostads rätter. Husen är byggda 1988.

Här på vår hemsida hittar du runt i området, vart du kan hyra stugor, vad det finns för regler och för dig som medlem hittar du även all intern information som avtal, mötesprotokoll, instruktioner etc.

Föreningsadress:

Brf Södra Tandådalen
c/o Bo Särnholm
Sanatorievägen 59
702 28 Örebro

Faktureringsadress:

Brf Södra Tandådalen 1
NABO 12104, FE 258
105 69 STOCKHOLM

Kontaktperson ekonomiskt förvaltare:

Payam Benisi
payam.benisi@nabo.se
Sankt Olofsgatan 35
Box 2058
750 02 Uppsala
018-707 09 27