Styrelsen kontaktas via mail, bosse.sarnholm@gmail.com och består av:

Ordförande: Per Brogren

Vice Ordförande: Mikael Andersson

Kassör: Per Axelsson

Sekreterare: Bo Särnholm

Ledamöter: Mikael Östlund och Lennart Olsson Boberg

Administrationsansvarig: Nabo